Bijzonder hoogleraar

Een bijzonder leerstoel ‘Psychotropic substances, science and society’ biedt erkenning voor het complexe karakter van het probleem en een platform om door middel van onderwijs en onderzoek bij te dragen aan het vinden, en beleidsmatig bestendigen van, een maatschappelijk plek voor het drugs fenomeen.

Plaatsing leerstoel: Nederland heeft een lange reputatie wat betreft de innovatieve aanpak van drugsgebruik en problematiek. De scheiding der markten, het harm reduction beleid en de medicinale toepassing van cannabis zijn succesvolle voorbeelden die in een groeiend aantal landen navolging vinden.
Het is van belang om de leerstoel binnen een interdisciplinair instituut binnen een wetenschappelijk onafhankelijke universiteit te plaatsen waar de hoogleraar vrij is van inmenging door politiek en industrie zodat de hoogleraar zich kan focussen op wetenschappelijke bewijsvoering. 

Omschrijving leeropdracht: Het vakgebied van de te benoemen bijzonder hoogleraar omvat ‘het gebruik van psychotrope stoffen in de maatschappij’ en betreft de interdisciplinaire reflectie op het begrip van, en de kennisontwikkeling over dit thema in de wetenschap en maatschappij, met bijzonder aandacht voor wetenschapscommunicatie en het ontwikkelen van effectief beleid.

De Hoogleraar werkt aan het realiseren van een keuzevak over psychotrope stoffen, wetenschap en maatschappij die openstaat voor masterstudenten aan alle Faculteiten. Daarnaast draagt de bijzonder hoogleraar bij aan de begeleiding van scripties en stages binnen verschillende relevante masters.

Onderzoek: De bijzonder hoogleraar zal zich in zijn/haar onderzoek concentreren op het identificeren en invullen van lacunes in de kennis noodzakelijk voor het rationeel en effectief reguleren van de verschillende vormen van gebruik van psychotrope stoffen in de maatschappij. Het overbruggen van kennislacunes tussen verschillende disciplines, alsmede de heldere communicatie naar de bredere maatschappij, krijgt hierbij bijzondere aandacht. Het maatschappelijke traject dat Cannabis met de jaren heeft afgelegd, van crimineel middel naar algemeen geaccepteerd medicijn en recreatief middel, kan hierbij een interessant model bieden.

Financiering: Gezien de recente nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van drugsbeleid lijkt de steun en/of financieringsbereidheid vanuit zowel maatschappelijke actoren, preventie, zorg en onderzoeksinstellingen, als ook vanuit de gemeentelijke en landelijke overheid alvast voldoende om de bijzonder leerstoel enkele jaren te ondersteunen. De bijzonder leerstoel wordt opgezet vanuit het Psychotropica Instituut welke de behandeling van het thema psychoactieve stoffen en maatschappij binnen het onderwijs beoogt te stimuleren en de gelijkwaardige erkenning van alle maatschappelijke belangen in het onderzoek zal waarborgen.

Actualiteit: Met het oog op de huidige ontwikkeingen omtrent het cannabisbeleid is het realistisch om in eerste instantie te kijken naar een leerstoel cannabis en maatschappij.